Events
Aanbieder Cursus Datum
Goedegebuure Tandtechniek Ede B.V. Slijtagecursus 32e 28-08-2019 14:30
Dental Best Practice Paro Preventie Assistent - Module 1 30-08-2019 12:30
Dental Best Practice Paro Preventie Assistent - Compleet 30-08-2019 16:00
Implacademy Kleine Orale Chirurgie 31-08-2019 09:00
PAOT Radboudumc Inschatting en behandeling van endodontische complicaties 05-09-2019 00:00
Implacademy Starten met Implantologie 05-09-2019 09:00
Dental Design Center Advanced opleiding Esthetische tandheelkunde 05-09-2019 09:30
Dental Best Practice Supra Gingivaal tandsteen verwijderen in het onderfront 05-09-2019 10:00
Dental Best Practice Intra-orale rontgen- en Panoramaopnamen 05-09-2019 17:00
PAOT Radboudumc Paropreventieassistent (Module III) 06-09-2019 00:00
M2 Academy Preventie Assistent 06-09-2019 11:00
Dental Best Practice Paro Preventie Assistent - Module 1 06-09-2019 12:30
Dental Best Practice Paro Preventie Assistent - Compleet 06-09-2019 16:00
ACTA Dental Education (DE) Secrets of isolation 07-09-2019 09:00
PAOT Radboudumc Update rontgencursus voor tandartsassistenten 10-09-2019 00:00
Dental Education Tandheelkunde up to date - Maastricht 12-09-2019 11:39
PAOT Radboudumc Anterieure keramische restauraties, elk facet nader belicht 13-09-2019 00:00
PAOT Radboudumc Update Preventieassistente 13-09-2019 00:00
PAOT Radboudumc OSAS patienten en een MRA, deel 2 13-09-2019 00:00
CIDE ENDO I - De biomechanische kanaalpreparatie 13-09-2019 09:00
Dental Best Practice Praktijkmanager 13-09-2019 09:30
Dental Best Practice Orthodontie Assistent 13-09-2019 10:00
Dental Best Practice Verplichte bij- en nascholing Toezicht Medewerker Stralingsbescherming 13-09-2019 13:00
Implacademy Esthetiek rondom de Mond - Starten met Injectables 14-09-2019 09:00
Intercongress B.V. Fiesta Esthetica Dental Ibiza 19-09-2019 00:00
ACTA Dental Education (DE) De volledige gebitsprothese - een update (2 dagen) 19-09-2019 09:00
Dental Best Practice Praktijkmanager 19-09-2019 09:30
Dental Best Practice Vullen en Afwerken van restauraties met plastische materialen 20-09-2019 00:00
Dental Best Practice Sealen en Aanbrengen Cofferdam 20-09-2019 10:00
Dental Best Practice Gastvrijheid in de Tandartspraktijk 20-09-2019 10:00