Events
Aanbieder Cursus Datum
College door Collega's (Goedegebuure Tandtechniek) Restauratieve behandeling van gebitsslijtage 29-01-2020 14:30
Dental Best Practice Paro Preventie Assistent - Module 2 31-01-2020 12:30
College door Collega's (Goedegebuure Tandtechniek) Splint therapie in de algemene praktijk 01-02-2020 09:30
Dr. G.J. van Hoytemastichting Ik zie iets op een rontgenfoto - moet ik er wat mee? 03-02-2020 19:30
ACTA Dental Education (DE) Lachgassedatie - 5 dagen 06-02-2020 08:30
ACTA Dental Education (DE) Lokale anesthesie voor assisterenden 06-02-2020 09:00
Dental Design Center Advanced opleiding Esthetische tandheelkunde 06-02-2020 09:30
PAOT Radboudumc OSAS pati?nten en een MRA deel II 07-02-2020 00:00
Bureau Kalker PIJN2020 07-02-2020 09:30
Dental Best Practice Gastvrijheid in de Tandartspraktijk 07-02-2020 10:00
ACTA Dental Education (QP) QP THK themadag 2 2019-2020 - Droge mond en speeksel 08-02-2020 00:00
Dental Best Practice Assisteren bij Chirurgie 08-02-2020 10:00
NWVT Patienten met veel pillen 10-02-2020 19:30
Dental Best Practice Intra-orale rontgen- en Panoramaopnamen 11-02-2020 17:00
Dental Best Practice Omgaan met angstige patienten 12-02-2020 10:00
College door Collega's (Goedegebuure Tandtechniek) De Endo Kroon 12-02-2020 14:00
PAOT Radboudumc Paropreventieassistent (module III) 14-02-2020 00:00
College door Collega's (Goedegebuure Tandtechniek) De duurzame adhesief brug 14-02-2020 14:00
Dental Best Practice Meer Esthetiek met Composiet in het front 14-02-2020 14:00
Beekpark Academy Herhalingscursus Rontgen 15-02-2020 09:00
Dental Best Practice Omgaan met angstige patienten 25-02-2020 10:00
ACTA Dental Education (DE) Effectief communiceren 05-03-2020 08:30
Implacademy Starten met Implantologie 05-03-2020 09:00
PAOT Radboudumc Ernstige gebitsslijtage: Diagnostiek en behandeling Nederlands 06-03-2020 00:00
PAOT Radboudumc Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde (basisniveau) 06-03-2020 00:00
College door Collega's (Goedegebuure Tandtechniek) Gebitsslijtage en tandheelkunde gerelateerde slaapstoornissen 06-03-2020 14:00
ACTA Dental Education (QP) QP THK themadag 3 2019-2020 - Een gaatje, het eerste begin tot de minimaal invasieve behandeling’? 07-03-2020 00:00
ACTA Dental Education (DE) Themadag: Een gaatje: eerste begin tot minimaal invasieve behandeling 07-03-2020 09:30
NWVT Patienten met veel pillen 09-03-2020 19:30
M2 Academy Update Paro Preventie Assistent 11-03-2020 09:00