Klassikale scholing

Aanbieder: ACTA Dental Education (DE)

Lachgassedatie - 5 dagen

De 5-daagse is een 4-daagse cursus geworden.

De cursus

ACTA Dental Education heeft in samenwerking met ACTA (de faculteit Tandheelkunde Amsterdam) een nieuwe ‘Basiscursus Lachgas’ voor tandartsen, artsen en mondhygiënisten ontwikkeld.

De twee experts op het gebied van lachgassedatie in de tandheelkunde – mevrouw Dyonne Broers, directeur zorg van ACTA, en prof.dr. Jörg Weimann, Chefarzt, Sankt Gertrauden-Krankenhaus – Berlin hebben een nieuw concept gecreëerd. Mevrouw Dyonne Broers zal ook de cursusleiding op zich nemen.

Het nieuwe concept betekent onder andere dat er getraind wordt in kleinere groepen, waardoor de cursusduur teruggebracht kan worden naar 3,5 dag. Daarnaast hebben we ook de kosten kunnen reduceren naar een bedrag van € 1.950,- . Dit is inclusief boek,  cursusmateriaal en parkeerkosten.

Hieronder vindt u extra informatie over de cursus.

Duur, prijs en locatie

 • Duur: 3,5 dag (woensdag tot en met zaterdagochtend).
 • De totale cursusprijs: € 1.950,- inclusief boek, online cursusmateriaal en parkeerkosten.
 • Locatie: ACTA-gebouw, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam.

De cursus:
Bij het behandelen van patiënten met tandartsangst worden allereerst angstreducerende (gedrags)technieken toegepast. Mocht dit voor onvoldoende angstreductie en medewerking zorgen, dan kan het gebruik van lachgassedatie geïndiceerd zijn, zowel voor kinderen als volwassenen. Ook als iemand door een extreme kokhalsneiging of lichamelijke beperking niet goed kan meewerken aan een behandeling, kan lachgas ondersteuning bieden.
Lachgas is een veilig middel, dat snel in- en uitgewerkt is en maar weinig contra-indicaties kent. Wilt u als tandarts of mondhygiëniste graag bevoegd, veilig en met vertrouwen kunnen sederen met lachgas? Volg dan nu de Basiscursus Lachgas.

De cursus bestaat uit een theorie gedeelte (2 dagen) en een praktijk gedeelte (1,5 dag).

Tijdens het theorie gedeelte komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • eigenschappen van lachgas, indicaties en contra-indicaties (medisch en psychologisch),
 • voor- en nadelen van lachgas,
 • sedatieniveaus,
 • werking van de apparatuur,
 • veiligheidsmaatregelen voor de patiënt en het behandelteam,
 • tips en trucs bij de behandeling met lachgas.

Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een toets.

Het praktische gedeelte van de cursus (1 ½ dag) bestaat uit het onder supervisie uitvoeren van lachgassedaties. Ook wordt door de cursist geassisteerd en geobserveerd bij de sedaties. Doordat in kleine groepen wordt gewerkt (3 cursisten per begeleider) is de begeleiding intensief en op maat.

Tijdens het praktijkgedeelte worden cursisten beoordeeld op alle aspecten van het uitvoeren van de sedatie.

Na het volgen van het theoretische gedeelte, het behalen van de toets en het met voldoende resultaat uitvoeren van de sedaties, wordt het certificaat verstrekt.

Binnen een jaar na het afronden van de cursus dienen drie filmpjes van lachgassedaties bij de cursusleider te worden ingeleverd. Nadat deze als voldoende zijn beoordeeld, wordt een addendum op het certificaat verstrekt.

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en artsen die lachgas willen toedienen.

Datum en tijd
Start: 22-05-2019 14:44
Tot: 25-05-2019 14:44
Aantal punten
Toets inbegrepen
Scholingsuren
Ja
Doelgroepen

 • Kaakchirurgen
 • MKA Chirurgen
 • Mondhygienisten
 • Tandartsen

Interessegebied

 • Algemeen
 • Bijzondere zorggroepen

CanMeds

 • Kennis en wetenschap
 • Mondzorg

Cursusinfo